پروژه اقامتی تجاری وانیا چالوس

♦پروژه: طراحي تأسيسات مكانيكي و برق پروژه تجاري ، 58 واحد اقامتي وانيا

♦کارفرما: سرمایه گذار و ساخت : شرکت صبا آرمه

مکان  پروژه: چالوس

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت آرشیکام