پروژه کلینیک دامپزشکی زنجان

♦پروژه:طراحی تاسیسات مکانیکی، برقی و LV ساختمانهای آزمایشگاه، کلینیک و اداری

♦کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان زنجان

♦مکان  پروژه: استان زنجان

♦متراژپروژه :  8000 مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر

♦معماری : مهندسین مشاور بهین طراح شمال غرب