پروژه کلینیک  دامپزشکی زنجان

پروژه:طراحی تاسیسات مکانیکی، برقی و LV ساختمانهای آزمایشگاه، کلینیک و اداری

کارفرما: اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مکان  پروژه: استان زنجان

متراژپروژه :  8000 مترمربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر

معماری : مهندسین مشاور بهین طراح شمال غرب