پروژه لوکس منطقه 22

♦ پروژه: طراح و نظارت تأسيسات برق و مكانيك پروژه 190 واحدي منطقه 22

♦کارفرما: سرمایه گذار و ساخت : شرکت آسمان پناه

♦مکان پروژه: منطقه 22

♦متراژپروژه : 190 واحدي

♦مدیر پروژه: شرکت آرشیکام