پروژه لوکس منطقه 22

پروژه: طراح و نظارت تأسيسات برق و مكانيك پروژه 190 واحدي منطقه 22

کارفرما: سرمایه گذار و ساخت : شرکت آسمان پناه

مکان پروژه: منطقه 22

متراژپروژه : 190 واحدي

مدیر پروژه: شرکت آرشیکام