پروژه های اقامتی مسکونی

پروژه برج مسکونی کویت                         

پروژه اقامتی تجاری واینا چالوس

پروژه لوکس منطقه 22

پروژه های درمانی

پروژه بیمارستان فوق تخصصی 500 تختخوابی الامیری کویت                

پروژه کلینیک  دامپزشکی زنجان

پروژه دندانپزشکی اصفهان