تقدیرنامه ها

شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس از سال 1388 تاکنون و با اجرای موفق پروژه های کوچک و بزرگ و به پشتوانه سابقه خود و با بهره گیری از تجربه و دانش مهندسی توانسته است رضایت کارفرمایان را جلب نماید . این مهم از دیدگاه مدیریت این شرکت در زمینه مشتری مداری و اجرای پروژه ها در زمان مناسب و با کیفیت بالا که در نظام کیفیت این شرکت نیز مورد تاکید قرار گرفته است ناشی میگردد.

خط‌مشی

“خط‌مشی کیفیت با اهداف سازمان و نظرات و نیازهای مشتریان متناسب و هم راستا است و به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تمامی سطوح سازمان تفهیم شده، به اجرا درآمده و حفظ می شود و در جلسات بازنگری مدیریت به‌منظور تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می‌گیرد”

صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس که یکی از شرکتهای ساختمانی پیشرو در دریافت رتبه 2 انبوه سازی، ابنیه و تاسیسات و راه و ترابری و آب از سازمان برنامه و بودجه  بوده و همواره سعی نموده است با اجرای موفق پروژه های دردست اجرای خویش ، بتواند از این عنوان ارزشمند که در سایه سالها تلاش و کوشش مجموعه شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس در صنعت ساخت و ساز کشور بدست آمده ، حفاظت نماید.

تضمین کیفت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدیران شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس با درک این موضوع که بهبود عملکرد و تعالی سازمانها بدون استقرار نظامهای مدیریتی و مدیریت کیفیت و بهره گیری از متدهای نوین، افزایش اثربخشی و کارائی ممکن نمی باشد و براین باور هستند که درفضای رقابتی اقتصادی کنونی، کیفیت نقش اساسی ایفا مى کند و امروز مدیران مى توانند با سلاح کیفیت درتحقق ماندگاری و دوام سازمانهای اقتصادی خود موفق شوند.برهمین اساس نظامهای مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین ابزارهای کار آمد در جهت رسیدن به رشد و تعالی سازمانها محسوب می شوند.