به ساختمان های برون گرایی که در اطراف شهرها  ساخته می شوند و بیشترین ارتباط را با محیط اطراف و طبیعت دارند ویلا می گویند. ویلا نیز مانند دیگر بنا ها نیازمند اصول و ضوابط خاصی در طراحی می باشد. هدف اصلی در طراحی ویلا، به طور کلی دور شدن از فضای شلوغ شهری و ایجاد آرامش می باشد. در طراحی ویلا، ازسبک های گوناگونی مانند: سبک کلاسیک، مدرن، روستیک و… می توان بهره جست.

طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
عوامل مهم و تاثیر گذار در طراحی ویلا:
در طراحی معماری ویلا عوامل گوناگونی تاثیرگذار می باشد که در این مقاله مختصرا به 6 مورد اشاره می کنیم.
1- موقعیت جغرافیایی: یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در طراحی، موقعیت جغرافیایی و توجه به اقلیم منطقه می باشد. هر اقلیم و شرایط آب و هوایی نیازمند طراحی و ضوابط خاصی می باشد. برای مثال در آب وهوای مرطوب، ساختمان ها برونگرا، با بازشوهای بزرگ و زیاد به منظور ایجاد برودت،  کوران هوا، دید و منظر مناسب و … طراحی می گردند. هم چنین در اقلیم گرم و خشک طراحی بناها به صورت درونگرا، برای ایجاد سایه و خنکی، می باشد.

طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلا

طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
طراحی معماری ویلا
2- موقعیت زمین: از دیگر عوامل مهم طراحی توجه به موقعیت زمین از نظر دسترسی، زاویه تابش، جهت حرکت باد، دید و منظر مناسب و … به منظور قرارگیری بنا در سایت می باشد.
3- خواسته های کارفرما: علاوه بر یک طرح خوب و ایده آل، خواسته ها و نیازهای کارفرما از مسائل مهم در طراحی می باشد. این خواسته ها شامل سبک طراحی ( مدرن، کلاسیک و …)، ابعاد، تعداد طبقات، بودجه، طراحی نما و … می باشد.
4- بودجه: مقدار هزینه ای که کارفرمادر نظر دارد و از طراح انتظار دارد با توجه به مقدار بودجه، طراحی ایده آلی داشته باشد.

طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
5- ابعاد: طول و عرض و ابعاد زمین برروی طراحی بنا و لنداسکیپ تاثیر مستقیم دارد.
6- محدودیت ساخت: معمولا زمین هایی که برای ویلا در نظر گرفته می شود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و زیربناو … دارای محدودیت از طرف شهرداری منطقه، می باشند.

طراحی ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
ویلای مدرن
طراحی ویلا

شرکت قرینه گستر اطلس