توضیحات پروژه

معماری علم و هنر جذابی است. هنر معماری چیزی فراتر از ایجاد یک سرپناه و حریم خصوصی است؛ در حقیقت هنری است که تمام وجود انسان را –فیزیکی و ذهنی- در آغوش گرفته و در بر می‌گیرد. در طول دهه‌ها و حتی قرن‌های گذشته همواره ساختمان‌های عجیب مثل معبد لوتوس ، خانه‌های مکعبی و ساختمان سبد و … در سرتاسر دنیا ساخته شده‌اند که باعث حیرت و تحسین افراد بسیاری شده‌اند.

“شرکت قرینه گستر اطلس”