توضیحات پروژه

شرکت قرینه گستر اطلس هم اکنون با تکیه بر تجارب نیروهای متخصص خویش در زمینه های ابنیه های سنگین بتنی ، تأسیسات مکانیکی ، برق ساختمان های صنعتی، اداری، تجاری، خدماتی، رفاهی، مسکونی، ورزشی و به خصوص ساختمان های بلندمرتبه فعالیت میکند.